lørdag 15. august 2015

Havsvalemerking på jæren

Natt til 3. juli var jeg så heldig å være med på merking av havsvaler på Reve kai i Klepp kommune. På stille kvelder fra midten av juli til midten av august foregår denne merkeaktiviteten. Dette er tida da havsvalene trekker nordover mot hekkeplassen og de lokkes av  (høy) lyd mot land. Disse fuglene lever hele livet på vingene ute på havet, unntaket er hekking (og ringmerking). Da jeg dro hjem litt før 03.00 hadde vi fanget tre havsvaler. En strandsnipe gikk også i nettet og fikk flagg og fargering på foten. Ringmerkingsansvarlig var Bjørn Mo.

havsvale, Reve kai // European storm Petrel
Strandsnipe, Reve kai // common sandpiper
Det ble også noen turer på dagtid på Jæren. Sotsniper og alle de vanligere vaderne fikk jeg sett i massevis. De store sjeldenhetene uteble derimot...

lappspove, Revtangen // bar-tailed godwit
dvergsnipe, Orreosen // little stint
1k makrellterne, Orreosen // 1 cy common tern
Sommerbåten til NRK passerte oss plutselig på Revtangen!