søndag 31. januar 2016

Toppdykker og polarmåke i Søgne

Om vinteren er det noen fugler som besøker oss for å varme seg og spise i isfrie områder før de drar nordover for å hekke på våren. Polarmåka er en svært sjelden gjest her på vinteren. På fredag etter jobb kjørte jeg om minstemann ned til Høllen for å mate måkene i uværet. Da kom det plutselig ei polarmåke i sin første vinterdrakt (2k) rett forbi oss! Jeg løp til bilen for å hente kameraet, men vi fant den aldri igjen. Den ble forøvrig sett og fotografert to timer senere. Dagen etter var mange ute og lette, men måka er foreløpig ikke funnet igjen.
Idag lå det en flott toppdykker i Kusseviga sammen med tre lomvi, dykkerne og alkefuglene er stort sett også på vinterbesøk langs sørlandskysten. Jeg kan nå oppsummere januar med fire arter alkefugl sett (alke, lomvi, teist og alkekonge) men ingen av lommene. Får satse på februar i så måte.
Sangsvanene på Søgnejordet holder også stand og lot seg fint fotografere i finværet i dag.
Småfugltrekket og de første vaderne lar vente på seg.

Toppdykker (ad), Kusseviga // Great crested grebe
Lomvi, Kusseviga // Common guillemot
Sangsvane (ad), Søgnejordet // Whooper swan
sammen med en ungfugl (2k)
Stokkand, ad hann, Høllen // Mallard, ad male