søndag 17. januar 2016

Vannfugltelling 17.01.2016

Idag var det vannfugltelling og mitt område var som foregående år fra Kusseviga til Lohnemyra. Jeg startet riktignok dagen i Helleviga siden været var fantastisk og jeg ville se om det kunne være noe spennende der. Det ble totalt 20 arter på turen. Ingen rovfugler ble sett, dette til tross for hønsehauk på de samme områdene i går og kongeørn på Lohne i går og i dag. Sånn er livet...
Hvis noe i det hele tatt kan kalles høydepunkt må det være ei vannrikse på svært nært hold ved Lohnemyra (bildet ble bare av bakenden) og nye årsarter som svartspett (2 stk!), lomvi, dompap og fiskemåke.

Været var kanskje høydepunktet i dag, Helleviga
Fiskemåke, Årosstranda // Common gull
Vannrikse, Lohnemyra // Water rail
Storskarv, Helleviga // Great cormorant
Teist (t.h), Kusseviga // Black guillemot

Jeg har ringmerket litt med ruse på foringa i hagen i den siste uka. Det er god merketrening for meg, og veldig gøy for ungene.

Synneva med ringmerket grønnsisik (mobilbilde)