søndag 7. februar 2016

Krykkje og havsule i Søgne

Var ute med hunden og min far i dag for å se om det var noe fugletrekk i Helleviga. Med kraftig vind fra sør var sjansene gode for at noen sjøfugl hadde blåst inn fjorden.
På vei ned stoppet vi i Indre Kilen på Langenes for å se om ei lappfiskand som Asbjørn Lie hadde oppdaget i går var på plass fremdeles. Og heldigvis, den lå sammen med silender og kvinender i norvestre hjørne av Kilen.
Vel ute i Helleviga var vi også heldige. Med en gang vi kom ut trakk ei nydelig 2k krykkje rett forbi oss, litt senere ei voksen havsule. Når vi i tillegg fikk se toppskarv, alke, teist og granmeis ble dette en flott tur, med mye fugl og mange nye årskryss!
Krykkje, havsule og toppskarv er fugler jeg ikke ser hvert år i Søgne.

Krykkje 2k, Helleviga // Black-legged kittiwake
Birder in action, Helleviga
oljeskadd alke, Lakseviga  // Razorbill
Toppskarv, Lakseviga // European shag