lørdag 23. april 2016

Fiskeørnen tilbake til redet sitt

Fiskeørnparet var 19. april på plass i sitt vanlige rede i Songdalen. Alltid hyggelig å se at de har overlevd krypskyttere ved Middelhavet og andre farer på sin ferd fra sitt vinteropphold i Afrika.
Det kom hyppige gaver i form av byggematerialer til redet. De bygger alltid på og pynter den faste reirplassen med nye kvister.

Fiskeørn, Songdalen // Osprey