søndag 22. mai 2016

Vipeungene begynner å bli store

Eller... Det er svært varierende størrelse, og mange uker mellom klekkedatoen til de forskjellige kullene. Denne ungen er middels gammel, ikke blant de største og ikke blant de minste.

1k vipe, Årosjordet // Northern lapwing, 1cy