lørdag 12. april 2014

Årosjordet 11.04.14

Var ute en runde rundt sumpa i Årosjordet i går kveld. Det var heldigvis en del å se, blandt annet 1 kvartbekkasin, 9 enkeltbekkasin og 1 gransanger i tillegg til småfugl som tornirisk, heipiplerke, bjørkefink og bokfink.
Mens de fleste sangerne kommer for fullt i mai, er gransangeren alltid noen uker tidligere ute. Kvartbekkasin er svært sky, og du må nesten tråkke på den for at den skal fly opp. Dette gjør at den sjelden blir oppdaget, men Årosjordet har vist seg å være et ypperlig sted for arten, der den ofte søker næring i sumpa på trekket. Kvartbekkasin skilles fra enkeltbekkasinen bl.a. på betydelig mindre størrelse, andre ansiktstegninger og kortere nebb.

gransanger // chiffchaff
gransanger // chiffchaff
tornirisk, ad hann // linnet, ad male
kvartbekkasin // jack snipe. Legg merke til den mørke halvmånen under øyet, og nebbet som bare er ca halvannen gang hodets lengde.

kvartbekkasin // jack snipe. Legg merke til spiss, mørk hale og det relativt korte nebbet.
heipiplerke // meadow pipit