søndag 6. april 2014

Ringtrost og Duetrost

Dette har vært ei helg med grått vær, tåke og regn. Ikke ideelle fotoforhold altså...
Men disse dagene har blitt preget av store mengder trost og rekordmange svartryggerler i Søgne. På lørdag var alle de seks vanlige trostene representert på samme lille jordet ved Søgne gamle kirke. Høydepunktet var en ringtrost hann, den var borte idag. Minimum ti svartryggerler var på Tjomsemoen. Dette er den britiske, mørke varianten av vår linerle. Det er de kraftige vestlige vindene tidligere i vår som har fått dem over på våre kanter.

Duetrost, Søgne gamle kirke // Mistle trush
Ringtrost, hann, Søgne gamle kirke // Ring ouzel
Duetrost og ringtrost på samme bilde!
Måltrost, Søgne gamle kirke // Song trush
Kjernebiter, Søgne gamle kirke // Hawfinck
Heilo, Søgnejordet // Golden plover
Svartryggerle, hann, Årosjordet // Pied wagtail


Jeg har de siste dagene hatt 2-3 sivspurv i hagen. De plukker foringsrester etter vinteren. At denne arten dukker opp har nok med husets nærhet til sivskogen ved Kvernhusvannet.

Sivspurv, hann, foto fra husvinduet // Reed bunting