onsdag 14. mai 2014

tilbake i Søgne

Tilbake til hverdagen etter Jærens overflod av fugl...
Rett før helgen hadde jeg forresten en flott opplevelse da Rune Røsstad oppdaget en syngende gresshoppesanger (grasshopper warbler). Det er svært uvanlig i Søgne, og det er mange år siden en hann sang sist. Denne holder ennå til i Lonemyra øst.
I går var jeg ute en tur på formiddagen, da kunne jeg konstatere at makrellternene (common tern) er tilbake. Hødepunktet var derimot en sivhauk hunn (marsh harrier) som fløy over Høllen og holdt kursen nordover. Det er lenge siden vi har sett noe særlig rovfugl i Søgne, så denne var kjærkommen!!
Ellers begynner de fleste Afrikatrekkerne å finne seg til rette. Også gråfluesnapper (spotted flycatcher) er tilbake. Men sivsanger (sedge warbler), rørsanger (reed warbler) og myrsanger (marsh warbler) savnes ennå. Idag ble det observert en boltit (dotterel) på Tjomsemoen, morgendagens hovedprosjekt blir å finne denne.

bøksanger // wood warbler
linerle // white wagtail
gråmåke // herring gull